FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:


FAGUTTRYKK GODKJENT DE SISTE 12 MND.

dekningsgrad
fyr
iskant
klasseselskap
kystfyr
Kystinfo
Kystinfo beredskap
ledfyr
losoldermann
losoldermannskap
Norge digitalt
nødavstengningssystem
overfyllingsvarsel
overfyllingsvern
RVK
sikkerhetsfunksjoner (petroleumsvirksomhet)
sikkerhetssystem (petroleumsvirksomhet)
statslos
vinterisering

 

Tilbake til forrige side