FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:


FAGUTTRYKK GODKJENT DE SISTE 12 MND.

Atterbergs skala
blokkstrand
boombag
dekningsgrad
dimensjonerende ulykkeshendelse
dispersjon
fargekategorisering av kjemikalier
FDV
frifaseolje
fyr
GIS
grunnvann
havnelos
hjemmelshaver
in situ-brenning
iskant
jettegryte
klasseselskap
kult
kvikkleire
kystfyr
Kystinfo
Kystinfo beredskap
ledfyr
los
losoldermann
losoldermannskap
morene
mudderstrand
myrkant
Norge digitalt
nødavstengningssystem
operasjonsmanual
overfyllingsvarsel
overfyllingsvern
restitusjon
rullesteinstrand
RVK
sandstrand
sikkerhetsfunksjoner (petroleumsvirksomhet)
sikkerhetssystem (petroleumsvirksomhet)
situasjonsbilde
statslos
steinstrand
strandberg
strandmateriale
tinglyse
varslngsinstans
vinterisering
våtmark

 

Tilbake til forrige side