FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

naturgass
naturtype
nautisk mil
nedre eksplosjonsgrense
NEI
NGL
nipp
NOFO
NOFO-system
Norge digitalt
Norges økonomiske sone
NOS
næringsavfall
nødalarmsentral
nødavstengningssystem
nødhavn
nødlosseleder
nødmeldesentral

 

Tilbake til forrige side