FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

FAR
fareklasse - brannfarlig aerosolbeholder
fareklasse - brannfarlig fast stoff
fareklasse - brannfarlig gass
fareklasse - brennbar væske
fareklasse - eksplosiver
fareklasse - farlig gods
fareklasse - giftig gass
fareklasse - giftig stoff med fare ved innånding av damp, støv eller tåke
fareklasse - oksiderende fast stoff
fareklasse - oksiderende væske
fareklasse - stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann
fareklasse-selvopphetende stoff
fareklasse-stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann
faresymbol
fargekategorisering av kjemikalier
farled
farlig avfall
farlig gods
farlig reaksjon
farlig stoff
fartøy
fartøyinstruks
farvann
fast stoff
Fastlands-Norge
FDV
feltberedskap
finrensing
fiske- og fangstfartøy
fiskefartøy
fjernmåling
fjordsystem
fjære (1)
fjære (2)
FKB (1)
FKB (2)
flammepunkt
flau vind
flo
flø
flømming
forbrenning
fordamping
fordampningsevne
forenlig eksplosiv vare
forgassing
forhøyet beredskap
forsager
forspenningstid
forsyningsfartøy
forsyningsskip
forurenset grunn
forurensning
forurensningsforløp
forurensningsmyndighet
FPSO
fremskutt depot
frifaseolje
frihøyde
friseilingshøyde
frisk bris
frivillig strandsetting
frysepunkt
FSO
full storm
fullstendig forbrenning
fyr
fyrverkeri
førsteinnsats
førstelinjeberedskap
førsteutrykning

 

Tilbake til forrige side