FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

samordningsøvelse
sand
sandstrand
sanere
SAR
SCAT
SDU
sediment
sedimentere
seighet
sektor
sekundærforurensning
sekundærskade
selvantennende fast stoff
selvantennende væske
selvopphetende stoff, kategori 1
selvopphetende stoff, kategori 2
selvreaktivt stoff
selvrensning
sertifisert fartøy
sievert
signifikant bølgehøyde
sikkerhetsfunksjoner (petroleumsvirksomhet)
sikkerhetskoordinator - organisering
sikkerhetssone
sikkerhetssystem (petroleumsvirksomhet)
sikker-jobb-analyse
silt
situasjonsbilde
SJA
sjokkbølge
sjøkartnull
sjømil
sjøterritorium
sjøveisreglene
skadested
skadestedsleder
skadevolder
skimmer
skip
skipsfartøy
SKL
slepeforbindelse
sleper
smeltepunkt
SOLAS
sorbent
sorberende lense
speedlekter
spesialavfall
splashdrakt
spring
sprutbeskyttelsesdrakt
sprutsone
statlig depotstyrke
statslos
stein
steinstrand
sterk kuling
sterk storm
stiv kuling
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 1
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 2
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 3
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 1
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 2
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 3.
storemballasje
stormflo
storsekk
storulykke
strandberg
strandeng
strandlinje
strandmateriale
strandpåslag
strandrensefase
strandrensemetode
strandrensemiddel
strandrensing
strandsanering
strandsegment
strandsettingsplass
strandsone
strandtype
strekkavlaster
strøklengde
strømkart
strømmåler
STS-operasjon
størkningspunkt
sublimering
substrat
supplybåt
sur gass
surf washing
suspensjon
svak vind
svakt-ledd-forbindelse
svetting
syre
sårbarhet

 

Tilbake til forrige side