FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

dagslys
damptrykk
debriefing
deflagrasjon
defusing
dekningsgrad
dekontaminasjon
dekontaminere
del av innsatsområde
delta
demobilisering
densitet
deponigass
depot
depotfartøy
deteksjon - fjernmåling
detektor
detonasjon
DFU
diesel og fyringsoljer - klassifisering
dimensjonerende ulykkeshendelse
dimensjonerende utslipp
dispergering
dispergeringsmiddel
dispergeringssystem
dispersjon
dobbelt høyvann
dobbelt lavvann
drivlegeme
DTG
dødvann
døgnkasernert vakt

 

Tilbake til forrige side