FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En   del av innsatsområde   Geografisk eller funksjonell underinndeling av innsatsområde.
Den
Kommentar:
Et innsatsområde kan deles inn i mange nivåer. Vanligvis brukes avsnitt om det øverste nivået, sektor om nivået under avsnitt og teig om det nederste nivået. Et innsatsområde vil alltid bestå av minst en teig. Disse nivåbetegnelsene benyttes vanligvis ikke på sjøen.
Kilde: Akutt forurensning terminologi

 

Tilbake til forrige side