FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

absorbent
absorberende lense
absorberende pølse
adhesjonsbandopptaker
adhesjonsopptaker
administrativ norm
ADR
adsorbent
aerosol
AIS
akkreditering
akkrediteringsorgan
akseptkriterium
aksjon
aksjonsledelse
aksjonsleder
aksjonsnivå
aksjonsområde
aksjonsordre
aksjonsplan
aktiv oljelense
akutt forurensning
akuttfase
alarm
alarmering
alarmsentral
ALARP
alifater
alifatisk hydrokarbon
alkoholresistent skumkonsentrat
AMK-sentral
anadrom fisk
andrelinjeberedskap
anerkjent klasseinstitusjon
anerkjent norm
ansvarlig forurenser
arbeidsposisjon
aromater
aromatisk hydrokarbon
artssamfunn
asfaltener
Atterbergs skala
avfall
avgass
avløpsanlegg
avløpsvann
avsnitt

 

Tilbake til forrige side