FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

redningsemballasje
reduksjon
redusere
remobilisering
rensing
repeater
resistens
resistenstid
responstid
restaurere
restitusjon
RID
riggetid
rikgass
risiko
risikoakseptkriterium
risikoanalyse
risikovurdering
RITS
ro-ro-skip
ROS
ROUV
ROV
RUH
rullesteinstrand
rutesystem
rutetiltak
RVK
rødliste
rødlisteart
røyk
røykgass

 

Tilbake til forrige side