FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

OBBO
oil bag
oil recovery class
Oil recovery-klasse
oksidasjon
oksidasjon
oksidere
oksidere
oksiderende fast stoff, kategori 1
oksiderende fast stoff, kategori 2
oksiderende fast stoff, kategori 3
oksiderende gass
oksiderende væske, kategori 1
oksiderende væske, kategori 2
oksiderende væske, kategori 3
olje
olje i vann-emulsjon
oljeabsorberende bark
oljebag
oljebark
oljedriftsberegning
oljeemulsjon
oljeforurensning
oljeforvitring
oljehøvel
oljelense for hurtig respons
oljens skjebne
oljeopptaker
oljepåslag
oljesvetting
oljesøl
oljevern
oljevernberedskap
oljevernsertifikat
oljevernsystem
områdeberedskap
områdeklassifisering
operasjon - organisering
operasjonsmanual
operativ ledelse
oppsamlekum
oppsamlingslense
oppsamlingssarrangement
oppstigingslense
oppsummeringsmøte
opptaker
opptaksenhet
opptakssystem
oppvarmet brannfarlig flytende stoff
OPRC-konvensjonen
ordre
organisk jordart
organisk peroksid
orkan
ORO
OSCAR
overfyllingsvarsel
overfyllingsvern
overordnet vakt

 

Tilbake til forrige side