FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

teig
tenntemperatur
termofil mikroorganisme
territorialfarvann
tetthet
THC
thruster
tidevann
tidevannsbølge
tidevannskart
tidevannsklokke
tidevannsperiode
tidevannsrensing
tidevannsstang
tidevannsstrøm
tinglyse
toksin
topografi
torv
trafikkseparasjonssystem
transporttid
tredjelinjeberedskap
tromling
trykk
TSS
tung lense
tungt oljevernsystem
turbulent strømning
typegodkjenning
tørrfall - landkart
tørrfall - sjøkart
tørrgass
tørris
tørrisblåsing

 

Tilbake til forrige side