FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

barkblåser
barkspreder
barriere
base - kjemisk
bearbeidingssamtale
Beauforts vindskala
beredskap
beredskapsfartøy
beredskapsorganisasjon
beredskapsplan
beredskapsregion
beredskapssone
beredskapsstyrke
bergingsemballasje
beskyttet farvann
big bag
bioakkumulasjon
biodiversitet
biogass
biologisk mangfold
biologisk rensemetode
biologisk strandrensing
biomasse
bioremediering
biota
bistandsplikt
BLEVE
blokk
blokk - petroleumsvirksomhet
blokkstrand
boombag
brakkvann
brannfarlig aerosolbeholder, kategori 1
brannfarlig aerosolbeholder, kategori 2
brannfarlig fast stoff, kategori 1
brannfarlig fast stoff, kategori 2
brannfarlig gass, kategori 1
brannfarlig gass, kategori 2
brannfarlig vare
brannfarlig væske, kategori 1
brannfarlig væske, kategori 2
brannfarlig væske, kategori 3
branngass
branngasseksplosjon
BT
bulk
bunnfall
bustersystem
bølgeeksponering
bølgevasking
båt

 

Tilbake til forrige side