FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En   DTG   Forkortelse for: datotidsgruppe.
Den
Kommentar:
NATO-standard for representasjon av dato og klokkeslett eller en angivelse av dato og klokkeslett. Format: ddhhmmZMMMyy. I Norge forekommer DTG i forkortet utgave der måned og år ikke er tatt med.
Kilde: Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS) (2012-

 

Tilbake til forrige side