FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

Et   dødvann   Fenomen hvor fartøy mister fart og styring på grunn av vannmasser med ekstra strømningsmotstand som følge av generering av undervannsbølger på sprangsjiktet mellom brakkvann og saltere sjøvann
Det
Kommentar:
Dødvann opptrer bare når et lettere vannlag, ferskt eller mindre salt vann, hviler oppå et tyngre, saltere, vann. Under langsom fart vil da fartøyet kunne frembringe undervannsbølger i grenselaget mellom det lettere og det tyngre vannet. Den store motstanden mot skipets bevegelse skyldes at det går med energi til å frembringe disse undervannsbølgene, som kan anta store dimensjoner. Denne energien tappes fra fartøyets egen bevegelsesenergi. Dette skjer vanligvis ved 0.5 - 1 m/s fart i norske farvann.
Kilde: Akutt forurensning terminologi

 

Tilbake til forrige side