FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En   kjemisk rensemetode   Bruk av kjemiske midler som påføres oljen for å forandre dens flyte- og overflateegenskaper slik at den lettere kan fjernes.
Den
Kommentar:
Kan enten fungere som dispergeringsmiddel eller fungere ved at oljedråpene ikke dispergerer men lar seg samle opp.
Kilde: Akutt forurensning terminologi

 

Tilbake til forrige side