FAGUTTRYKK
Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

 

* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


SØK I FRITEKST

Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En   hjemmelshaver   Den eller de personene som er tinglyst som eiere av en eiendom.
Den
Kommentar:
Hovedregelen er at ingen kan selge, pantsette eller tinglyse andre dokumenter som gjelder eiendommen uten samtykke fra hjemmelshaveren.
Kilde: Kartverket ordbok - http://kartverket.no/Systemsider/Ordbok/

 

Tilbake til forrige side